Soluții Curtea de Apel Alba Iulia

Curtea de Apel ALBA IULIA , Şedinţe, 30.01.2018

Numãr unic dosar: 48686/3/2012*,

Solutia pe scurt: Respinge apelul declarat de pârâta Uniunea Artiştilor Plastici cu sediul în Alba Iulia împotriva sentinţei civile nr. 571/2016 pronunţată de Tribunalul Alba. Respinge cererea de aderare la apel formulată de reclamanta Uniunea Artiștilor Plastici din România împotriva aceleiaşi sentinţe.

Document: Hotarâre 60/2018 30.01.2018


Şedinţe, Tribunalul ALBA, 31.03.2016

Numãr unic dosar: 48686/3/2012

Solutia pe scurt: IN NUMELE LEGII H O T Ă R Ă Ş T E Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei. Respinge excepţia lipsei procedurii prealabile. Respinge excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant al reclamantului Petru Lucaci. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Mîrza Traian. Admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta Uniunea Artiştilor Plastici din România, împotriva pârâtei Uniunea Artiştilor Plastici cu sediul în Alba Iulia şi în consecinţă: Dispune interzicerea folosirii de către pârâtă a denumirii ,, Uniunea Artiştilor Plastici” în desfăşurarea activităţii acesteia. Respinge în rest acţiunea. Cu cheltuieli pe cale separată. Cu apel în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 31.03.2016.

Document: Hotarâre 571/2016 31.03.2016