Redirectionare 20% din profit pentru companii sau 2% din impozit pentru persoane fizice

Calculează cât poți dărui »

Sponsorizarea este forma prin care o persoană fizică sau juridică oferă o anumită sumă de bani sau produse unei entități nonprofit și care se bucură de deduceri fiscale.

În prezent, operațiunile de sponsorizare și mecenat sunt reglementate prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ultima actualizare: Iulie 2016, Ediție adnotată cu Normele metodologice aprobate prin H.G. 1/2016, ultima actualizare: Hotărârea Guvernului nr. 159 din 11 martie 2016.

Potrivit CAPITOLUL II, Art.25 - Cheltuieli,(4), i), din Codul Fiscal, contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente. Legislația impune două condiții în acest sens – suma nu poate depăși 5 ‰ (mie) din cifra de afaceri a firmei și trebuie să se încadreze în limita de 20% din impozitul pe profit ce revine statului.

Codul fiscal 2016 poate fi vizualizat pe siteul ANAF aici (așteptați să se încarce și derulați până la pct. (4), i))

Avantajele unui asemenea tip de donații este că reprezentanții companiilor au libertatea de a alege destinația unei sume, care în alte condiții ar ajunge oricum la stat, și, în plus, contribuie la o cauza nobilă, fără niciun fel de cheltuială. Redirecționarea unei cote parte din impozitul pe profit prin sponsorizare nu afectează profitul net al companiei.

Vezi norme de aplicare: Reflectarea în contabilitatea companiei (așteptați să se încarce pagina și derulați până la pct. (2))

Ne puteți ajută fără să vă coste nimic, în trei pași simpli:

1) Descărcați Contractul de sponsorizare
2) Ne trimiteți contractul pe adresa de e-mail: afaprr@gmail.com 
3) Pana la sfârșitul anului, compania dvs. plăteste suma prevazută în contract printr-o plată obișnuită care va fi înregistrată contabil, la fel ca orice alta cheltuială. În momentul plății impozitului către Stat, această sumă va fi scazută din totalul de plată

LEGISLAȚIE

Codul fiscal 2016 - Legea nr. 112 din 27 Mai 2016 / CAPITOLUL II - Calculul rezultatului fiscal, Art.25 - Cheltuieli, (4), i)
(așteptați să se încarce pagina și derulați până la pct. (4) între paranteze - litera i )

[...]
i) cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri , această limită se determină potrivit normelor;

2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.
[...]


Ne puteți găsi oricând:
E-mail: afaprr@gmail.com
Tel: 0723 500 359
Tel: 0723 847 454