Anunț primiri în UAP din România 2017

ATENTIE! Doar pentru primiri! Regulamentul pentru titularizari va fi anuntat in scurt timp de catre UAP.

Termenul de depunere a dosarelor de primire în UAP s-a prelungit!

Pana in data de 14 martie 2017 se pot depune dosare de primiri membri stagiari pentru Filiala Arta Plastica Religioasa si Restaurare a UAP din Romania.

Dosarele se vor depune la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4, sector 1, București, luni – joi, între orele 10.00-15.00, vineri, între orele 10.00 – 13.00.

Dosarul va cuprinde:

- cerere tip completată, în care se vor specifica motivele pentru care se solicita
primirea in UAP;
- fişa personală;
- copia diplomei de absolvire a unui Institut de învatamânt superior;
- scrisori de recomandare din partea a doi membri titulari ai U.A.P;
- C.V cu participari la expozitii personale sau de grup; dacă este cazul dovada efectuarii masteratului sau obtinerii doctoratului în arta; în cazul absolventilor unui alt institut superior decât cel de arta, acestia vor face dovada activitatii în domeniul artei;
- chitanta pentru plata sumei de 30 Euro, la cursul zilei în care se face plata (se platește la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4, București);
- 2 fotografii tip C.I;
- copie C.I;
- portofoliul de fotografii;
- pentru domeniul conservării şi restaurării de componente artistice ale monumentelor istorice sau de bunuri culturale în general, se va include in portofoliul de fotografii si documentaţia tehnică privind lucrările executate.

* Toate materialele vor fi prezentate într-un dosar cu șină

Regulamentul de Primiri și titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România, cererea de primire în UAP și fișa personală pot fi descărcate pe linkurile de mai jos.

Descarcă Regulamentul de Primiri și Titularizări

Descarcă Cerere primire

Descarcă Fișa personală

Relații și detalii suplimentare la tel.: 0723 500 359, 0723 847 454