Premiile pentru Artă Religioasă și Restaurare 2016

În perioada 1 iulie - 30 septembrie 2017 se vor depune dosarele în vederea participării la Premiile pentru Artă Religioasă și Restaurare ale AFAPRR a UAP, la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4, sector 1, București, de  luni până joi, între orele 10.00-15.00 și vineri, între orele 10.00 – 13.00.

Dosarele vor conține:

- CV-ul artistului,

- fotografii reprezentative din expoziția propusă pentru premiere sau după lucrarea de artă, titlul expoziției, perioada și locul de expunere;

- candidații la premiile pentru restaurare vor prezenta documentația științifică aferentă obiectivului propus (monument, pictura, icoana, piatra, carte, etc);

 

Începând cu anul 2017 A.F.A.P.R.R. a U.A.P. din România va acorda anual următoarele premii:

Premiul pentru Artă Religioasă

Se acordă unui artist pentru o lucrare de artă plastică, o expoziție sau pentru un proiect artistic.

 

Premiul pentru Restaurare

Se acordă unui restaurator pentru o lucrare de restaurare.

 

Premiul pentru Artă Religioasă - Debut

Se acordă unui artist debutant pentru o lucrare de artă plastică, o expoziție sau pentru un proiect artistic.

 

Premiul pentru Restaurare - Debut

Se acordă unui restaurator debutant pentru o lucrare de restaurare.

 

Premiile se acordă membrilor A.F.A.P.R.R. pentru lucrări de valoare deosebită, expoziții personale sau de grup organizate sub egida U.A.P, a Ministerului Culturii, a altor organizații guvernamentale, instituții sau persoane particulare.

Detalii suplimentare la tel.: 0763 618 358, 0723 500 359, 0723 847 454