Premiile filialei Artă Religioasă și Restaurare @ 2018

Premiile filialei Artă Religioasă și Restaurare 2018 (pentru anul 2017)

În perioada 25 octombrie - 7 decembrie 2018 se pot depune dosarele în vederea participării la Premiile pentru Artă Religioasă și Restaurare ale AFAPRR a UAP.

Materialele se vor depune la sediul U.A.P din Piaţa Amzei nr. 13, etaj 4, sector 1, Bucureşti.

Program: luni, marţi, miercuri, joi: ora 9 – 16; vineri: ora 9 – 14


Dosarele vor conține:

- dovada achitării cotizației de membru UAP pe anul în curs și/sau a altor datorii;

- CV-ul artistului;

- fotografii reprezentative pentru proiectul propus pentru premiere sau după lucrarea de artă, titlul expoziției, perioada și locul de expunere;

- candidații la premiile pentru restaurare vor prezenta documentația științifică aferentă obiectivului propus (monument, pictură, icoană, piatră, carte, etc).


Începând cu anul 2017 A.F.A.P.R.R. a U.A.P. din România acordă anual următoarele premii:

Premiul pentru Artă Religioasă
Se acordă unui artist pentru o lucrare de artă plastică, o expoziție sau pentru un proiect artistic.

Premiul pentru Restaurare
Se acordă unui restaurator pentru o lucrare de restaurare.

Premiul pentru Artă Religioasă - Debut
Se acordă unui artist debutant pentru o lucrare de artă plastică, o expoziție sau pentru un proiect artistic.

Premiul pentru Restaurare - Debut
Se acordă unui restaurator debutant pentru o lucrare de restaurare.


Premiile se acordă membrilor A.F.A.P.R.R. pentru lucrări de valoare deosebită, expoziții personale sau de grup organizate sub egida U.A.P, a Ministerului Culturii, a altor organizații guvernamentale, instituții sau persoane particulare.

Relații și detalii suplimentare la tel.: 0763 618 358, 0723 500 359.

Descriere imagine