Prelungire termen de depunere a dosarelor de primiri în UAP - 2018

Se prelungește termenul de depunere a dosarelor de primire in UAP din România până vineri 9 martie 2018, ora 14 (depunere la sediul din București), inclusiv pentru filialele teritoriale.

Dosarele se vor depune la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4, sector 1, București, luni – joi, între orele 10.00-15.00, vineri, între orele 10.00 – 14.00.

Atenție! Dosarele se vor depune doar la sediul central al Uniunii Artiștilor Plastici din România și/sau al filialelor sale, care au cuprinsă în denumirea lor sintagma “din România”. Precizarea este necesară pentru a nu se confunda cu alte entități care nu fac parte din sistemul integrat al Uniunii Artiștilor Plastici din România

Dosarul va cuprinde:

- cerere tip completată, în care se vor specifica motivele pentru care se solicita
primirea in UAP;
- fişa personală;
- copia diplomei de absolvire a unui Institut de învatamânt superior;
- scrisori de recomandare din partea a doi membri titulari ai U.A.P;
- C.V cu participari la expozitii personale sau de grup; dacă este cazul dovada efectuarii masteratului sau obtinerii doctoratului în arta; în cazul absolventilor unui alt institut superior decât cel de arta, acestia vor face dovada activitatii în domeniul artei;
- chitanta pentru plata sumei de 50 Euro, la cursul zilei în care se face plata (se platește la sediul UAP din Str. Piața Amzei nr.13, etaj 4, București);
- 2 fotografii tip C.I;
- copie C.I;
- portofoliul de fotografii; 
- pentru domeniul conservării şi restaurării de componente artistice ale monumentelor istorice sau de bunuri culturale în general, se va include in portofoliul de fotografii si documentaţia tehnică privind lucrările executate.

* Toate materialele vor fi prezentate într-un dosar cu șină

Regulamentul de Primiri și titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România, cererea de primire în UAP și fișa personală pot fi descărcate pe linkurile de mai jos.

Descarcă Regulamentul de Primiri și Titularizări

Descarcă Cerere primire

Descarcă Fișa personală

Relații și detalii suplimentare la tel.: 0723 500 359