INVITAŢIE – REGULAMENT „SĂRBĂTOAREA BRESLEI – 2020”

În tradiționalul parteneriat cu Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, Breasla de Artă Plastică Religioasă şi Restaurare a Uniunii Artiştilor Plastici din România se reuneşte pentru celebrarea celui dintâi pictor iconar, Sfântul Evanghelist Luca, devenit patronul tuturor pictorilor și vă invită să participați la o nouă expoziție AFAPRR.

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Expoziția se adresează artiştilor plastici profesioniști, iconari și restauratori, absolvenţi de universităţi de artă și patrimoniu cultural.
Expoziția va cuprinde lucrări de pictură, grafică, sculptură, arte decorative, planșe, proiecte de pictură sau restaurare artă murală, TOATE CU TEMATICĂ RELIGIOASĂ.
Fiecare artist plastic poate participa cu maximum 2 lucrări (prin lucrare înţelegând şi ansamblu), realizate în tehnici tradiționale sau moderne.
Nu se acceptă lucrări pe sticlă, decât în situația în care autorul și le panotează personal.
Lucrarea trebuie să fie dotată cu sistem de prindere, să aibă menționate pe verso următoarele date: numele autorului, titlul lucrării, tehnica realizării, dimensiunile.

Taxa de participare: 30 lei

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII
18 octombrie - 20 noiembrie 2020 - Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, Şos. Kiseleff nr. 28, sala „Gheorghe Focşa”.

PREDAREA LUCRĂRILOR
14 -15 octombrie 2020 între orele 14.oo-17.oo. la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, Şos. Kiseleff nr. 28, sala „Gheorghe Focşa”.
Lucrările vor fi aduse și se vor ridica de către fiecare participant PERSONAL. Nu se acceptă lucrări transmise prin poștă sau servicii de curierat.

JURIZAREA
Jurizarea va avea loc în data de 16 octombrie 2020.

VERNISAJ
Duminică 18 octombrie 2020, ora 14.
Evenimentul începe cu slujba de pomenire a „zugravilor de supțire”, a pictorilor, artiştilor plastici religioşi şi restauratorilor trecuți la cele veşnice, la Biserica Timişeni din incinta Muzeului, la orele 13.00.

ALTE PRECIZĂRI
Vernisajul expoziției și predarea lucrărilor se vor face în condițiile impuse de către autorități pe timpul pandemiei, având în vedere măsurile de prevenție COVID 19.
Organizatorii au dreptul de a folosi imagini după lucrările expuse, fără plata către autor, cu scopul promovării expoziţiei, în materialele publicitare ale expoziţiei în scop de informare, marketing şi educaţional.
Pe întreaga durată a expoziţiei, participanţii nu îşi pot retrage lucrările, decât în mod exceptional, personal, pe bază de proces verbal.
Participarea lucrărilor în expoziţie se va face în urma selecţiei făcute de către juriu.
Expoziția va fi mediatizată pe Facebook, pe site-urile media cu care Filiala are parteneriate și pe site-urile A.F.A.P.R.R. și U.A.P. din România.
Participanţii vor gasi pe facebook imagini din expoziţie, de la vernisaj, afiş.
Lucrările se vor ridica PERSONAL la finisajul expoziției sau la o altă dată care se va anunța ulterior.

Curator: Eduard Stoenică

Echipa de organizare:

Irina Sava, telefon 0763.618358;

Claudiu Victor Gheorghiu, promovare media/online;

Marlena Târcavu, telefon 0727.866572;

Laura Flore, telefon 0727.422557

 

 

Descriere imagine