Invitaţie de participare – Sărbătoarea Breslei 2022

Sărbătoarea Breslei 2022

Breasla se reuneşte pentru celebrarea celui dintâi pictor iconar, Sfântul Evanghelist Luca, devenit patronul tuturor pictorilor.

În tradiționalul parteneriat cu Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti", AFAPRR vă invită să participați la o nouă expoziție "Sărbătoarea Breslei". Expoziția va cuprinde lucrări ale membrilor titulari şi stagiari ai Filialei, lucrări ale colegilor din filialelele din Bucureşti şi teritoriale ale Uniunii Artiştilor Plastici din România, ale studenților şi masteranzilor UNARTE şi ale elevilor din liceele de Artă.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Fiecare artist plastic poate participa cu max. 3 lucrări (prin lucrare înţelegînd şi ansamblu), realizate în tehnici tradiționale sau moderne: icoană, pictură, grafică, sculptură, etc.
Lucrarea trebuie să fie dotată cu sistem de prindere, să aibă menționate pe verso următoarele elemente de identificare: numele autorului, titlul lucrării, tehnica realizării, dimensiunile.

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII

18 octombrie - 18 noiembrie 2022 - Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti", Şos. Kiseleff nr. 28, sala "H.H. Stahl"

PREDAREA LUCRĂRILOR

Lucrările vor fi primite în zilele de joi 13 si vineri 14 octombrie 2022, între orele 13-18,
la Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti", Şos. Kiseleff nr. 28, la "Sala de sticlă".

JURIZAREA

Jurizarea va avea loc în data de 15 octombrie 2022.

VERNISAJ

Marți 18 octombrie 2022, orele 13.00.
Evenimentul începe cu slujba de pomenire a "zugravilor de supțire", a pictorilor, artiştilor plastici religioşi şi restauratorilor trecuți la cele veşnice, la Biserica Timişeni din incinta Muzeului, la orele 13.00. Expoziția va fi prezentată de criticul de artă Marius Tița.

ALTE PRECIZĂRI

* Organizatorii au dreptul de a folosi imagini după lucrările expuse, fără plata către autor, cu scopul promovării expoziţiei, în materialele publicitare ale expoziţiei în scop de informare, marketing şi educaţional, inclusiv în catalogul electronic online.
* Costul transportului lucrărilor va fi suportat de către fiecare participant.
* Organizatorii nu-şi asumă responsabilitatea pentru deteriorarea sau pierderea lucrărilor trimise prin poştă.
* Pe întreaga durată a expoziţiei, participanţii nu îşi pot retrage lucrările, decât în mod exceptional, personal, pe bază de proces verbal.
* Participarea lucrărilor în expoziţie se va face în urma selecţiei făcute de către juriu.
* Taxa de participare: 50 lei

CURATORI

Irina Sava și Cristian Olteanu

ECHIPA ORGANIZATORICĂ

Anton Lăcrămioara, Molea Ana Maria, Florian Filip Neacșu,
Târcavu Marlen, Gheorghiu Claudiu Victor

CO-ORGANIZATOR

Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti"

Relații și detalii suplimentare la tel.: 0763-618-358.

 

Descriere imagine