Dascăli și învățăcei @ Palatului Parlamentului

Achițenie și Achițenii este titlul edificator al expoziției care se poate vedea până pe 31 ian. 2019, la Sala de expoziții ”Constantin Brâncuși” a Palatului Parlamentului. Cele două personaje principale ale evenimentului vizual sunt Petre Achițenie și Ion Achițenie, tată și fiu. Cei doi au fost profesori la școala superioară de artă din Capitală, unul după celălalt, ani buni.

Ion Achițenie, în prezent cadru didactic la Universitatea de Arte București a gândit o expoziție complexă care, pornind de la pictura și grafica tatălui său, pictorul monumentalist Petre Achițenie, străbate, prin exemple importante, promoții ale secției de artă murală, ajungând până în prezent, la momentul licenței 2018, Artă Murală.

Expoziția este frumoasă și diversă și confirmă, întâi de toate, valoarea profesională a celor doi artiști-profesori, și mai apoi, calitatea indubitabilă a operei artiștilor care au ieșit din mâinile lor. Sigur că anii au confirmat profesionalismul artiștilor ajunși la maturitate, dar există semne importante (talent, imaginație, tehnică, viziune) care ne lasă să sperăm că foarte tinerii absolvenți vor deveni plasticieni de renume.

Realizator Roxana Păsculescu

Preluare radioromaniacultural.ro

 

Descriere imagine