CONVOCARE ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ a A.F.A.P.R.R - 2022

Descriere imagine
CONVOCARE ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ a A.F.A.P.R.R - 2022


Vineri, 25 martie 2022, începând cu ora 11.00, va avea loc Adunarea Generală Anuală a Filialei noastre , la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, sala „Victor Ion Popa”, intrarea prin șoseaua Kiseleff nr. 30.

Ordinea de zi va cuprinde:

1. Raportul de activitate și validarea deciziilor Comitetului de Direcție.
2. Raportul financiar contabil și aprobarea bugetului pentru anul 2022.
3. Alegerea Președintelui și a membrilor Comitetului de Direcție pentru următorul mandat (2022 – 2026).
4. Alegerea Președintelui și a membrilor Comisiei Profesionale pentru următorul mandat.
4. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori pentru următorul mandat.
5. Desemnarea reprezentanților în Adunarea Generală a UAP din România.
6. Diverse.

Membrii Filialei care nu pot participa la adunarea generală, pot delega în scris un reprezentant, membru al Filialei.

Dacă la prima convocare cvorumul de două treimi nu este îndeplinit, cea de-a doua adunare va avea loc la o oră de la data primei adunări, fără o altă convocare. Hotărârile pot fi luate cu majoritate simplă de voturi, indiferent de numărul membrilor prezenți, cu excepția de dizolvare a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Notă*
- Art.16 din Statutul A.F.A.P.R.R, referitor la Adunarea Generală, precizează:
„Prezența este obligatorie iar hotărârile pot fi luate cu majoritate simplă de voturi indiferent de numărul membrilor prezenți cu excepția hotărârii de desființare a  Filialei”.

 

 

Cu stimă,

Irina Sava