Convocare Adunarea Generală Anuală a AFAPRR - 2018

Sâmbătă, 02 iunie 2018, începând cu ora 12.00, va avea loc Adunarea Generală Anuală a Filialei, la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, sala „Victor Ion Popa”, intrarea prin șoseaua Kiseleff nr. 30.

Ordinea de zi va cuprinde:

1. Raportul de activitate și validarea deciziilor Comitetului de Direcție.

2. Raportul financiar contabil și aprobarea bugetului pentru anul 2018.

3. Alegerea Președintelui și a membrilor Comitetului de Direcție pentru următorul mandat (2018 – 2022).

4. Alegerea Președintelui și a membrilor Comisiei Profesionale pentru următorul mandat.

5. Desemnarea reprezentanților în Adunarea Generală a UAP din România.
6.  Anunțarea artiștilor admiși ca stagiari în Filială ca urmare a validării dosarelor în Adunarea Generală a UAP din România din data de 28.04.2018.

7. Diverse.

Notă*
-  Membrii Filialei care nu pot participa pot delega în scris un reprezentant (membru al Filialei).
-  Conform  art. 11 din Statutul AFAPRR, membrii  Filialei  au printre altele și obligația:
„Să participe la ședințele ordinare și extraordinare ale Adunării Generale. Absența nemotivată și fără a delega un reprezentant la două ședinte în mod succesiv se sancționează de către Comisia Profesională”.