CONVOCARE ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ - 2023

Vineri 5 mai 2023, începând cu ora 15.00, va avea loc Adunarea Generală Anuală a Filialei noastre, la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, sala „Victor Ion Popa”, intrarea prin șoseaua Kiseleff nr. 30.

Ordinea de zi va cuprinde:

1. Raportul de activitate și validarea deciziilor Comitetului de Direcție.
2. Raportul financiar contabil și aprobarea bugetului pentru anul 2023.
5. Desemnarea reprezentanților în Adunarea Generală a UAP din România.
6. Diverse.

Notă*

Membrii Filialei care nu pot participa la adunarea generală, pot delega în scris un reprezentant, membru al Filialei.

Dacă la prima convocare cvorumul de două treimi nu este îndeplinit, cea de-a doua adunare va avea loc la o oră de la data primei adunări, fără o altă convocare. Hotărârile pot fi luate cu majoritate simplă de voturi, indiferent de numărul membrilor prezenți, cu excepția de dizolvare a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

 

 

Irina Sava,

Președinte A.F.A.P.R.R a U.A.P. din România

 

 

Descriere imagine