ANUNȚ PRIMIRI ȘI TITULARIZĂRI ÎN U.A.P. DIN ROMÂNIA – 2020

În perioada 01 SEPTEMBRIE – 30 SEPTEMBRIE 2020 se vor depune dosarele (acte și portofoliu artistic) în vederea titularizării în UAP din România a membrilor stagiari. Concomitent se pot depune și dosarele (acte și portofoliu) pentru primirea (stagiatură) în UAP din România la secretariatele filialelor din București și teritoriu.

Filialele teritoriale vor trimite dosarele întocmite și avizate conform Regulamentului de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România, până la data de 5 OCTOMBRIE 2020, la sediul UAP din Str. Băiculești, nr. 29, sector 1, București

Pentru filialele din București, dosarele se vor depune la sediul UAP din Str. Băiculești, nr. 29,, etaj 1, sector 1, București, de luni până joi, între orele 10.00-15.00 și vineri, între orele 10.00 – 13.00.

ATENȚIE!!!

Perioada de stagiatură este de minim doi ani şi maxim cinci ani de la data intrării în UAP.
În sesiunea de titularizare 2020 se pot înscrie numai cei care au dobândit calitatea de membru stagiar în anul 2018 și anterior.
Procedura de titularizare se va desfășura conform metodologiei prevăzute în Regulamentul pentru Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România atașat mai jos.

* Dosarele pentru stagiari vor cuprinde minim 15 fotografii după lucrări.
* Pentru procedura de titularizare, filialele vor organiza o expoziție cu lucrările originale și vor transmite Comisiei Naționale filmul expoziției (captură pentru fiecare lucrare expusă), însoțit de procesul-verbal al Comisiei. Comisia Națională va decide titularizarea membrilor pe baza dosarelor avizate de filiale și a filmului expoziției.

Dosarele incomplete (documente lipsă, lipsa vizei filialei, etc) sau care vor ajunge după expirarea termenului de depunere, iar pentru candidații la titularizare este obligatoriu să nu existe datorii la plata cotizației, aceasta trebuie să fie achitată și virată la București inclusiv pentru 2020, în caz contrar nu vor intra la jurizarea Comisiei Naționale pentru Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România.

Descarcă de aici:

 
 
Descriere imagine