Adunarea Generală Anuală 2019

Convocator Adunarea Generală Anuală 2019

Marți 28 mai 2019 orele 15.00, va avea loc Adunarea Generală anuală a Filialei Artă Plastică Religioasă și Restaurare a Uniunii Artiștilor Plastici din România, la Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti", sala "Victor Ion Popa", intrarea prin șoseaua Kiseleff nr.30.

Ordinea de zi va cuprinde:

  1. Raportul de activitate al Comitetului de Direcție;
  2. Raportul financiar contabil și aprobarea bugetului pentru anul 2019;
  3. Raportul juridic;
  4. Anunțarea artiștilor admiși ca stagiari în Filială ca urmare a validării lucrărilor Comisiei Naționale de Primiri și Titularizări în Adunarea Generală a UAP din România din data de 13 aprilie 2019;
  5. Diverse.

Notă*
- Membrii Filialei care nu pot participa pot delega în scris un reprezentant (membru al Filialei).

 

Descriere imagine