Invitaţie – Regulament Bienala Internaţională de Artă „Ion Andreescu” Buzău, ediţia a x-a 2016

FILIALA U.A.P. BUZĂU
INVITAŢIE – REGULAMENT BIENALA INTERNAŢIONALĂ DE ARTĂ „ION ANDREESCU” BUZĂU, EDIŢIA A X-A 2016

SCOPUL MANIFESTĂRII
Expoziţia îşi propune angrenarea artiştilor plastici în promovarea, dezvoltarea şi consacrarea atât în areal naţional cât şi internaţional a artei noastre contemporane.

LOCUL ŞI DATA DESFĂŞURĂRII
Buzău, Galeriile de artă „Ion Andreescu”, parter şi etaj.
Octombrie-noiembrie 2016

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Sunt invitaţi să participe artişti plastici profesionişti - membri titulari şi stagiari ai UAP din România şi străinătate. Fiecare artist plastic poate participa cu O LUCRARE, realizată în ultimi doi ani, la una din cele patru secţiuni: pictură, grafică, sculptură şi artă decorativă cu dimensiunile maxime: la pictură 100x100, la sculptură 100x70x60, la grafică 50x70 şi la arte decorative 100x80. La fiecare lucrare trebuie să fie menţionate pe verso: numele autorului, titlul lucrării, tehnica realizării, dimensiunile, anul execuţiei, preţul estimativ, adresa, email-ul şi telefonul autorului.

PREDAREA LUCRĂRILOR
1-25 septembrie la U.A.P. București - Serviciul de Expoziții - persoană de contact dl. Precup Mihai, telefon: 0758 247491 sau la Filiala U.A.P. Buzău, Galeriile de Artă „Ion Andreescu”, Buzău, Bl. N. Bălcescu, bl. „Crinul Alb”, parter, telefon 0238 435415

JURIZAREA
Va avea loc în luna octombrie la Galeriile de Artă „Ion Andreescu”, Buzău.

VERNISAJ
Octombrie 2014

PREMII
Vor fi acordate premii oferite de către Consiliul Judeţean Buzău, instituţii de cultură, sponsori, Filiala U.A.P. Buzău, U.A.P. România.

ALTE PRECIZĂRI
*Organizatorii au dreptul de a folosi imagini după lucrările expuse, fără plata către autor, cu scopul promovării expoziţiei, în materialele publicitare ale expoziţiei în scop de informare, marketing şi educaţional.
*Se va edita un catalog care va fi trimis fiecărui participant selecţionat.
*Costul trimiterii lucrărilor va fi suportat de către fiecare participant.
*Costul returnării va fi suportat de către organizatori.
*Organizatorii nu-şi asumă responsabilitatea pentru deteriorarea sau pierderea lucrărilor trimise prin poştă.
*Pe întreaga durată a expoziţiei, participanţii nu îşi pot retrage lucrările.
*Participarea lucrărilor în expoziţie se va face în urma selecţiei făcute de către juriu.

COORDONATOR PROIECT,
Preşedintele Filialei UA.P. Buzău
Valeriu Şuşnea
Tel. Galerie: 0238 435 415
Tel. Valeriu Şuşnea: 0744 334497
Email Valeriu Şuşnea: valeriu_susnea@yahoo.com