Info

Asociația Filială Artă Plastică Religioasă și Restaurare a Uniunii Artiștilor Plastici din România

Strada Băiculești 29, sector 1, Bucuresti, 013195.
Cod fiscal: RO11412473

Președinte de onoare: Ana Dobjanschi

Comitetul de directie: 
Irina Sava - președinte,
Ciprian Buzuloi - vicepreședinte,
Cristian Olteanu,
Cristina Georgescu,
Silviu Petrescu;

Comisia profesională: 
Florian Mihăilescu - președinte,
Nicolae Sava - vicepreședinte,
Mihai Dumitru - vicepreședinte,
Gheorghe Danilă,
Vasile Buzuloi,
Pr. Florin Şerbănescu,
Alexandru Sibiceanu;

Comisia de cenzori: 
Paula Slivinschi - președinte,
Romeo Andronic,
Lăcrămioara Anton;

Departament Juridic: avocat Paula Slivinschi

Departament Financiar: economist Marilena Georgescu

Manager Proiecte și Comunicare: Florin Ionuț FILIP

Consilier Media al Comitetului Director: Claudiu Victor GHEORGHIU

Director revista Fresca: Anamaria VAENI