Info

Asociația Filială Artă Plastică Religioasă și Restaurare a Uniunii Artiștilor Plastici din România

Strada Băiculești 29, sector 1, Bucuresti, 013195.
Cod fiscal: RO11412473

Președinte de onoare: Ana Dobjanschi

Comitetul de directie:
Irina Sava - președinte,
Cristian Olteanu - vicepreședinte,
Ciprian Buzuloi,
Cristina Georgescu,
Florian Mihăilescu;

Comisia profesională:
Lăcrămioara Anton - președinte,
Marlen Târcavu,
Pr. Florin Șerbănescu,
Gheorghe Dănilă,
Molea Ana-Maria;

Comisia de cenzori:
Paula Slivinschi - președinte,
Romeo Andronic,
* la care se adaugă un membru expert contabil sau contabil autorizat care este propus de Consiliul Director.

Departament Juridic: avocat Paula Slivinschi

Departament Financiar: economist Marilena Georgescu

Manager Proiecte și Comunicare: Florin Ionuț FILIP

Consilier Media al Comitetului Director: Claudiu Victor GHEORGHIU

 

* Lege 566/2004 actualizată 2022 - Art.36.(3)
"În condiţiile legii, cel puţin un cenzor trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat, ales dintre membrii Corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România."