Info

Asociația Filială Artă Plastică Religioasă și Restaurare a Uniunii Artiștilor Plastici din România

Strada Băiculești 29, sector 1, Bucuresti, 013195.
Cod fiscal: RO11412473
IBAN: RO93RNCB0072049694290001
BCR Victoria

Președinte de onoare: Ana Dobjanschi

Comitetul de directie: 
Florian MIHĂILESCU - președinte interimar,
Ciprian BUZULOI,
Silviu PETRESCU,
Mihai DUMITRU

Comisia profesională: 
Irina SAVA - președinte,
Ion ACHIȚENIE,
Lacrămioara ANTON,
Viorel GRIMALSCHI,
Mihail FORDEA

Comisia de cenzori: 
Romeo ANDRONIC - președinte,
Ana-Maria DRAGUȘIN,
Mihai BARHALĂ

Departament Juridic: avocat Paula Slivinschi

Departament Financiar: economist Marilena Georgescu

Manager Proiecte și Comunicare: Florin Ionuț FILIP

Consilier Media al Comitetului Director: Claudiu Victor GHEORGHIU

Director revista Fresca: Anamaria VAENI